Psihologija i psihijatrija

Kako povećati samopoštovanje žene

Kako povećati samopoštovanje žene, ako je svo znanje o sebi povezano sa emocionalnim i evaluativnim stavom. Samoprocjena se odnosi na važnu strukturalnu komponentu I-koncepta ličnosti. Psihološki rječnici pripisuju samopoštovanje vrijednostima, čije značenje žena daje određenim aspektima svoje ličnosti, ponašanja i aktivnosti. Psiholozi smatraju samopoštovanje kao lično centralno obrazovanje, kao i centralnu komponentu self-koncepta.

Funkcije samopoštovanja - ona je regulatorna, zaštitna, utiče na aktivnosti, razvoj ličnosti, njeno ponašanje, odnose sa drugim pojedincima. Glavna funkcija samopoštovanja žene je njena unutrašnja regulacija ponašanja. Najviši ženski oblik samoregulacije pojavljuje se u kreativnom osebujnom odnosu sebe u želji da se promijeni na bolje i ostvari. Zaštitna funkcija samopoštovanja žena pruža relativnu stabilnost i autonomiju pojedinca.

Samopoštovanje je kompleksna formacija psihe, koja proizilazi iz radnih procesa samosvesti. Uopšte, prolazi kroz mnoge faze i nalazi se na različitim nivoima razvoja u procesu formiranja ličnosti. Stoga se lično samopoštovanje stalno menja, poboljšava.

Samopoštovanje žene nikada nije ograničeno, jer je ličnost u stalnom razvoju. Iz ovoga slijedi da se slika o sebi stalno mijenja. Izvor ženskog samopoštovanja je sociokulturno okruženje, rezultati samo-posmatranja, kao i društvene reakcije na određene manifestacije ličnosti.

Burns navodi tri tačke koje su važne za razumijevanje samopoštovanja. Prvo, ovo je poređenje stvarne slike Jastva sa idealnom slikom Jastva, koje se često pojavljuje u različitim psihoterapijskim metodama. Visok stepen podudarnosti idealnog ja sa stvarnim smatra se značajnim indikatorom mentalnog zdravlja. To znači da što je manji jaz između ideala I i stvarne reprezentacije žene o sebi, to je žensko samopoštovanje veće.

Drugo, u formiranju samopoštovanja glavnu ulogu ima internalizacija socijalnih reakcija. Drugim rečima, žena je sklon da sebe ocenjuje dok je drugi vrednuju.

Treće, stvarna dostignuća u svim vrstama aktivnosti značajno utiču na formiranje samopoštovanja kod žena. A što je uspeh pojedinca značajniji, to će biti veće samopoštovanje.

Treba naglasiti da je samopoštovanje subjektivno i nezavisno od vlastitog prosuđivanja ili tumačenja prosudbe drugih ljudi. Njegov sadržaj obuhvata svijet moralnih vrijednosti, kao i odnose, sposobnosti i mogućnosti. Holističko pojedinačno samopoštovanje žene formirano je na osnovu samoprocjene individualnih aspekata mentalnog svijeta.

Samopoštovanje žene je veoma lična i subjektivna mentalna formacija. Njegovo formiranje odvija se sa manje ili više aktivnim učešćem same ličnosti, ima kvalitativni otisak jedinstvenosti mentalnog sveta i ne poklapa se u svim svojim elementima sa objektivnom procenom ove ličnosti. Njegova istinitost, adekvatnost, konzistentnost, kao i dosljednost se uspostavljaju nakon stvarnih manifestacija ličnosti u ponašanju, kao i aktivnosti. Psihologija razlikuje neadekvatno i adekvatno samopoštovanje. Pravi izgled ženske ličnosti odražava adekvatno samopoštovanje.

Ako se mišljenje žene o sebi podudara sa onim što ona zaista jeste, onda oni govore o adekvatnosti evaluacije. Neadekvatno samopoštovanje karakteristično je za osobu čija slika o sebi nije stvarna. Takva osoba sebe ocjenjuje pristrasnom, a njeno mišljenje oštro se ne slaže s onim što drugi smatraju.

Neadekvatno samopoštovanje može biti precenjeno i potcenjeno. Ako žena precjenjuje svoje sposobnosti, onda su njene osobne kvalitete, rezultati aktivnosti i njeno samopoštovanje precijenjeni. Takva osoba samouvjereno preuzima predloženi rad, koji nadilazi njegove stvarne mogućnosti. Nakon neuspjeha, žena postaje frustrirana i brzo prebacuje odgovornost na druge ljude ili okolnosti. Ako se žena podcjenjuje u odnosu na ono što uistinu jeste, onda je njeno samopoštovanje podcijenjeno.

Nisko samopoštovanje uništava nadu žene za povoljan odnos prema njoj i njenom stvarnom uspjehu, kao i pozitivnu ocjenu drugih. Sve uspehe doživljava kao povremene i privremene. I nisko i visoko samopoštovanje stvaraju poteškoće u životu osobe. Ženama je teško živjeti plašljivo i nesigurno, ali je također teško živjeti i arogantno. Neadekvatno samopoštovanje stvara poteškoće u životu i drugima.

Adekvatno samopoštovanje takođe nije uvek homogeno. Kod nekih žena je visoka, dok je u drugim niska. Povećano samopoštovanje primećeno je kod žena koje se ne smatraju najgorim i imaju pozitivan stav prema sebi. Oni imaju visok nivo pretenzija, kao i vere u svoje sposobnosti. Takva žena se rukovodi ličnim principima, uvek zna svoju vrednost, a mišljenja drugih nisu za nju presudnog značaja. Ona je sigurna u sebe i kritika ne provocira zaštitnu nasilnu reakciju u njoj i uvijek je mirna. Žena koja ima pozitivan stav prema sebi često je pouzdana i podržava druge.

Nisko samopoštovanje je zabilježeno u želji da podcjenjuju vlastite sposobnosti, postignuća, sposobnosti, povećanu ranjivost i anksioznost, strah od negativnog mišljenja o sebi, što ohrabruje žene da ograniče kontakt s drugim pojedincima. U ovom slučaju, strah od samootkrivanja ograničava blizinu i dubinu komunikacije. Žene sa niskim samopoštovanjem su sumnjive, kao i zle druge osobe.

Kako povećati samopoštovanje žene? Psihologija nudi takve preporuke. Za razvoj pozitivnog samopoštovanja kod žene važna je ljubav prema voljenima, bez obzira na to što je u ovom trenutku samopoštovanje kod žene. Stalna manifestacija ljubavi supruga, dobar odnos kolektiva, izaziva da žena ima osećaj sopstvene vrednosti i doprinosi pozitivnom odnosu prema sebi. Povećanje samopoštovanja je prilično realistično, ali često je to prilično spor proces. Ali svjesni pokušaji da se formira pozitivna samoprocjena mogu biti korisni gotovo svim ženama.

Kako povećati samopoštovanje i samopouzdanje žene?

Savjeti uključuju sljedeće:

- prestanite da se poredite sa drugim ličnostima, jer u vašem društvenom krugu uvek će biti onih koji su bolji ili lošiji;

- ako uporedite, uvek će postojati protivnici, kao i protivnici koje ne nadmašujete;

- prestanite da okrivljavate ili da se grdite nemoguće je formirati visok nivo samopoštovanja pri izražavanju negativa u vašoj adresi;

- Govoreći o izgledu, odnosima, karijeri, finansijskoj situaciji, kao i drugim aspektima života, izbjegavajte trenutke samopouzdanja;

- korekcija samopoštovanja direktno zavisi od vaših izjava na vašu adresu;

- prihvatite sve pohvale, kao i čestitke uz odgovor “hvala”; reagujući na kompliment: "da, ništa posebno", time ga odbacujete i dajte sebi poruku da niste dostojni komplimenta i smanjite samopoštovanje;

- koristiti afirmacije za poboljšanje samopoštovanja;

- stavite sljedeću izjavu na često korišteni ili vidljivi predmet: „Volim sebe i uvijek prihvatam sebe“, „Ja sam najbolja žena i uzimam najbolje iz života“. Ponavljajte potvrdu tokom dana, i neka to bude uvijek s vama. Ponovite ove reči pre spavanja i kada se probudite;

- čitati knjige, slušati seminare, audio, video snimke koji su posvećeni povećanju samopoštovanja;

- informacija koja je dozvoljena u vašem umu se ukorjenjuje i postepeno utiče na vaše ponašanje;

- Preovladavajuće informacije utiču na sve akcije žena na dominantan način, kada gledaju negativne televizijske programe ili čitaju kriminalne hronike, stav žene je ciničan i pesimističan, tako da čitanje pozitivnih knjiga ili slušanje programa može povećati samopoštovanje;

- pokušati komunicirati samo sa pozitivnim, kao i samouvjerenim osobama koje će vas uvijek podržavati; ako ste okruženi negativnim ljudima koji vas potiskuju, kao i vaše ideje, vaše samopoštovanje će samo pasti. A kada budete ohrabreni i prihvaćeni, odmah ćete se osjećati mnogo bolje, i vaše samopoštovanje će se povećati;

- napravite listu vaših ličnih postignuća; mogu biti beznačajni: izgubiti težinu, dobiti vozačku dozvolu, oženiti se, pobijediti na natjecanjima, dobiti prestižni posao, promovirati se.Redovno pregledavajući ovu listu, zatvorite oči i osjetite zadovoljstvo koje ste prethodno iskusili;

- formira kompletnu listu ličnih pozitivnih kvaliteta. Budite ljubazni prema sebi i uključite u listu do 20 kvaliteta; Pogledajte ovaj popis što je češće moguće. Psiholozi su primijetili da se većina ljudi fokusira na lične nedostatke, a time i na jačanje samopouzdanja, a onda su iznenađeni: zašto nisu toliko dobri u životu? Usredsredite se na svoje snage i imat ćete više šansi da postignete ono što želite;

- počnite davati više sebe drugima, što znači, sebe i svoje postupke; raditi nešto za druge učinit će da se osjećate kao najvredniji pojedinac, i vaše raspoloženje i samopoštovanje će porasti;

- Pokušajte da radite samo ono što volite i uživajte; veoma je teško osjećati se pozitivno u vezi sa sobom ako su vaši dani na poslu leteli u negativnom smislu;

- samopoštovanje napreduje tamo gde aktivnost donosi zadovoljstvo i čini da se osećate vrednim;

- nije uvijek moguće pronaći posao koji će vam savršeno odgovarati, ali možete iskoristiti svo slobodno vrijeme za osobne hobije koje vam donose radost;

- budite vjerni u sebi, uvijek živite svoj život; tada ćete poštovati sebe kada živite svoj život onako kako želite, i ako se vaše odluke zasnivaju na odobrenju rođaka i prijatelja, onda niste istiniti u sebi i imat ćete nisko samopoštovanje;

- djelujte uvijek, sjedite bez pokreta nemoguće je podići samopoštovanje, bez obzira na rezultat, osjećaj samopoštovanja će se povećati i osjetiti ćete ugodne osjećaje; zadržavajući se u akcijama zbog straha, žena se osjeća uznemireno, kao i tužne osjećaje koji će smanjiti samopoštovanje;

- zapamtite da ste jedinstvena osoba sa ogromnim mogućnostima i potencijalom;

- kako raste samopoštovanje, razvijaju se prave sposobnosti, žena počinje da preuzima još veći rizik i prestaje da se plaši neuspeha; vremenom više nećete imati referencu na druge ljude i vaš odnos će postati korisniji za vas i za druge;

- početi raditi nešto što donosi radost, dovest će do zadovoljstva, što će zauzvrat donijeti mir i podići samopouzdanje.

Kako povećati samopoštovanje i samopouzdanje žene? Možete postati sigurniji ako u bilo kojoj situaciji uvijek slijedite svoje principe (univerzalne i bez superiornosti nad drugima).

Kako povećati samopoštovanje žene ako muškarac ode?

Kada žena jasno razume ko je ona, s kim je na putu, i sa kim nije, šta joj se desilo i što je za nju prihvatljivo, a što nije, uvijek će donijeti pravi zaključak iz situacije, čak i ako to donosi neželjene posljedice.

Žena može slijediti svoje principe i neće se držati za čovjeka koji je izdao, jer je najvažnija stvar u ovoj situaciji da ostanete vjerni sebi. A šta je sa samopoštovanjem? Ona počinje da pada, jer duša boli: neprijatne uspomene posećuju ženu, frustracije, anhedonia zamenjuju uvredu, mržnju.

Niko ne može biti srećan ako duša boli. Napusti čoveka - šteta je, pogotovo ako tvoja osećanja nisu nestala i prošle su najbolje godine. Šta psiholozi savetuju u ovom slučaju? Govorite o boli s voljenom osobom i napišite do 10 razloga koji će ukazati da je dobro da ovaj čovjek nije s vama.

Kako povećati samopoštovanje žene nakon razvoda?

Nakon razvoda, žene postaju nadahnutije, emocionalnije i nesigurnije u sebe. Nakon razvoda, ženski sport može povećati svoje samopoštovanje, kao i posjete u teretani. Fizička pamet, dobri duhovi nakon predavanja će ukloniti apatiju i anksioznost i postepeno će podići svoje samopoštovanje.

Posle razvoda, veoma je teško zadržati samopouzdanje i ponovo se osećati kao srećna žena. Moramo raditi na tome. Veoma je važno da ne dozvolite sebi da postanete mlitavi, tužni i oživite neugodne trenutke života. Za početak, promijenite izgled (frizuru, sliku), opustite se (putovanje, sanatorij), proširite krug prijatelja (nemojte prestati da se upoznavate), čitajte, pohađajte razne seminare (naučite nove stvari), pokupite novi hobi i oduzmite život novim pozitivnim emocijama podignite svoje samopouzdanje.

Kako povećati samopoštovanje žene u vezi sa muškarcem?

Često muškarci kritiziraju žene i smanjuju njihovo samopoštovanje kada prestanu ispunjavati njihova očekivanja. Svaka žena podsvjesno zna što joj ne odgovara, ali nije uvijek prepoznata i spremna na promjene. Mnogo je sigurnije ostati u zoni udobnosti, pokazati slabost u životnim trenucima. Muškarci, međutim, vole snažne, samopouzdane žene koje se mogu zauzeti za sebe i ostvariti svoje ciljeve. Čovek podsvesno želi da se ponosi svojim izabranikom i shvati da je njegov izbor bio ispravan.

Kako povećati samopoštovanje djevojke?

Neophodno je učiniti sve što je moguće kako bi se uhvatili divni pogledi momaka, kako bi se napravila nova neobavezna poznanstva, jer će to direktno utjecati na samopoštovanje. Jedan tip je snizio samopouzdanje, dok su vas drugi podigli i podigli na nivo koji vi sami sebi dozvolite. Promenite svoju garderobu, držite svoje držanje, gledajte svoj izgled, ali nemojte dugo gledati ispred ogledala, tražeći nedostatke.

Nije potrebno biti lijepa, muškarci vole dobro uređene djevojke, za koje je ugodno gledati. Ako vam nedostaje samopouzdanja, potrebno je da proučite sve moguće materijale kako biste povećali samopouzdanje i ljubav, kao i da prihvatite sebe za početak, onakav kakav je. Čak i ako je pretežak, smešan, tvrdoglav, stidljiv, sa pegama i tako dalje.

Međutim, oni nisu tvrdili da muškarci cijene slabe predstavnike, ali će prije svega svoju pažnju usmjeriti na djevojku s neovisnim ponašanjem, a ne na odjeću. Stoga, djevojke izvlače zaključke: držite glavu više, hodajte pouzdanije, smiješite se. U srcu, svaka devojka zna da treba da ispravi (figura, kosa, hoda, slika, inteligencija, kulinarske veštine), ali ne želi uvek da učini nešto za to.

Pogledajte video: Mali trikovi za veliko samopouzdanje : (Juli 2019).