Ambicije - to je stepen ljudske ambicije, njena težnja za postizanjem ciljeva, želja za primanjem vanjskih znakova časti i poštovanja, dostojanstva i ponosa pojedinca. Drugim rečima, to je stepen obima predmeta za postizanje životnih koristi, profesionalne i interpersonalne implementacije. Ako subjektu u životu treba vrlo malo, smatra se da ima male ambicije. Ako gradi ambiciozne planove za lično samoodređenje, samoostvarenje i istovremeno udara na mnoge stvari, onda možemo reći da on ima nezdrave ambicije ili visoke ambicije. Prema tome, željeni status osobe i vrijednost njegovih ciljeva smatraju se ambicijama.

Ostvarivanje ambicija

Velike ambicije u različitim kulturno-jezičkim sredinama imaju različita značenja. U skladu sa ruskim tradicijama, koje su dugo hvalile skromnost, reč ambicija je okarakterisana kao pojačani osećaj ponosa, ponosa, arogancije, preteranih pretenzija na nešto. U drugim kulturama, ambicioznost osobe je njegova motivacija za uspjeh, želja za postignućima i postignućima.

Ambicija je svojstvena poticanju pojedinaca da se kreću, napreduju i shvaćaju nove perspektive. I što je najvažnije, oni nateraju ljude da teže cilju. Međutim, ambicije nisu uvijek pozitivne. Oni djeluju kao "vrlina" samo pod uvjetom da su utemeljeni na određenim osobinama ličnosti, znanju i obrazovanju. Zadovoljstvo ambicijama je realno samo ako se nađe u sprezi sa sposobnostima i potencijalom određenog pojedinca, kao i usklađivanjem njegovog iskustva i nivoa obuke. Samo u ovom slučaju oni donose uspjeh, koristi u aktivnostima obuke ili karijeri.

Kada su ambicije "nastale u pijesku", one su slične poželjnoj fatamorgani koja se pojavljuje u pustinji. U ovom slučaju, oni samo izazivaju negativne emocije, i to ne samo kod vlasnika, već i okoline. Budući da je svako društvo bogato upravo takvim sanjarima, oni koji su zaista okarakterisani istinski utemeljenim ambicijama često se smatraju napretkom.

Šta je ljudska ambicija? To je ono što tjera pojedince da ostvare uspjeh, potiče ih na kontinuirano samopoboljšanje, daje povjerenje i snagu u prevladavanju prepreka. Oni su:

- zdrav i destruktivan;

- adekvatna i neadekvatna, koja je precijenjena;

- politički i imperijalni;

- šampion i karijerist.

Primjeri provedbe ambicija. Ambicije koje odgovaraju potencijalu osobe nazivaju se adekvatnim, tj. One su stvarne. Dakle, gotovo uvijek nosi pozitivan rezultat, drugim riječima, pojedinac dobiva zadovoljstvo, jer je ispunio svoj cilj. Brojne studije pokazuju da instalacija pojedinca na činjenicu da je on najbolji i da bi svi trebali, ne podržavani stvarnim naporima, dovesti ga samo do arogancije i arogancije. Stoga, treba da postavite samo izvodljive zadatke, inače možete dobiti apsolutno ne onaj rezultat koji ste očekivali. Pretjerano visoke ambicije izazivaju negativan odgovor u javnom okruženju, a pored toga i negativnu percepciju samog pojma ambicije.

Često u svakodnevnom životu, ambicije se nalaze u oblastima kao što su profesionalne aktivnosti, porodični odnosi, lična samospoznaja i samorazvoj.

Profesionalne ambicije neće biti suvišne, čak i ako osoba nije zainteresirana za uzlijetanje u karijeru, jer moderni životni ritam ne pozdravlja inerciju. Osim toga, socijalni status i materijalno blagostanje apsolutno uzbuđuju svakoga, i zato je ambicija od vitalnog značaja. U porodičnom životu, arogancija nije najbolji drug, pa se preporučuje da se uči ravnoteža tako da velike ambicije ne postanu prepreka porodičnoj sreći, „davljenju“ druge polovine. U odgoju djece, roditelji često čine i greške, pokušavajući ostvariti osobne ambicije u svojoj djeci. Kod djece treba pokušati razviti želju za društvenim i profesionalnim uspjehom, samorazvoj.

Prve ambicije su rođene u ranom uzrastu. I da li će biti adekvatne ili precenjene zavisi od kompetentnog obrazovanja u porodici. Neki roditelji pokušavaju usaditi djeci vlastite neostvarene ambicije. Često hvale svoje dijete ne za njegovo dobro ponašanje ili postupke, već samo tako, čak i prije nego dječak učini nešto pohvalno. Takođe, roditelji, ako mrvice ne uspiju, ako su nevaljali, smatraju da je netko kriv, ali ne i njihovo dragocjeno dijete. Naravno, djeca moraju uživati ​​i voljeti, ali sve ima mjeru. „Slijepa“ roditeljska ljubav će samo dovesti do prevelike samopoštovanja i preterano visokog nivoa ambicija koje ne odgovaraju stvarnim sposobnostima i težnjama. Sa takvim odgojem, deca će početi da razmišljaju o sebi kao o genijima, zbog čega neće postići ono što žele primenom sopstvenih napora. Rezultat - neostvarene ambicije i razmažen život. Pošto se smatra da je kod odrasle osobe gotovo nemoguće smanjiti nivo ambicije. Psiholozi su uvjereni da će se karakter djeteta s previsokim ambicijama samo pogoršati s godinama. Budući da će konstantan neuspjeh učiniti pojedinca prgavim, razdražljivim i krajnje osjetljivim. Svatko će odbaciti ovu temu, jer je vrlo teško naći zajednički jezik s njim. Kao rezultat primene gore opisane obrazovne strategije, deca će pokušati da zadovolje "inspirisane" ambicije ne sopstvenim naporima, već parazitiranjem, odnosno drugima. Stoga takvi pojedinci često nemaju prave prijatelje.

Moguće je boriti se sa precenjenim osećajem samopoštovanja i velikim pretenzijama, ali samo ako postoji želja za samom preterano pretencioznom osobom. U tom cilju, potrebno je da analizira sopstvene aktivnosti, napravi „inventar“ ličnih kvaliteta kako bi istakla zasluge i negativne karakteristike. Pored toga, preporučuje se da se posmatra ponašanje uspešnih ljudi, ističući od njih osobine kojima su postigli uspeh. Takođe se treba fokusirati na njihov odgovor na kritike. Uspješni ljudi adekvatno percipiraju kritike na vlastitu adresu. Pomažu im da se kultivišu.

Često nije tako teško ostvariti ambicije, sve dok su one adekvatne, i preporučuje se pridržavanje nekoliko od sljedećih uvjeta. U prvom redu, da bi se zadovoljile ambicije, potrebno je da kultivišete poverenje u sopstvene potencijale i snage. Zatim morate razviti kompetentnu motivaciju. Uostalom, osoba teži finansijskom blagostanju ne zbog punih džepova novca, već zbog slobode i mogućnosti koje pruža značajan kapital. Sljedeća točka je jasno razumijevanje i svijest o željama, kao i strategije za njihovu implementaciju. Potrebno je naučiti da čujemo okruženje za mogućnost objektivne procjene vlastitih aktivnosti, znanja o osobnim sposobnostima i potencijalnom rastu. Pored toga, zadovoljenje ambicija zavisi od adekvatnog postavljanja ciljeva. Drugim riječima, neophodno je težiti ka stvarno ostvarivim ciljevima, čije postizanje omogućava kretanje naprijed.

Šta su ambicije? Da bi se razumjelo koje su ambicije, trebalo bi saznati značenje riječi ambicija. U nekim izvorima, riječ ambicija je tvrdnja za nešto, tvrdnje, u drugima - povišeni ponos, arogancija, i treće - plemstvo, osjećaj časti. U stvari, ambicije znače istovremeno sve kvalitete navedene zajedno i nijedna od njih. Glavni odlučujući faktor u razumevanju značenja ove reči je nivo ambicije. Previsok nivo je samo dokaz oholosti, ponosa i potcenjenosti - nedostatka inicijative i samo adekvatnog nivoa je pokretač ličnog rasta, uspeha i napretka.

Prosperitetna i samoostvarena osoba se može odmah vidjeti. Njegov uspeh ima svoje razloge za ambiciju, adekvatan potencijal, adekvatan nivo samopoštovanja, kompetentnu motivaciju i ciljeve.

Mnogi su uvjereni da je ambicija urođena ljudska osobina. Oni greše jer se njihove ambicije vraćaju u djetinjstvo. U djetinjstvu se stvaraju zdrave ili neadekvatne pretenzije. Odgovarajući nivo ambicioznosti kod djece dovodi do profesionalnog sporta, jer nosi konkurentski element i prisiljava djecu da teže pobjedi. Čak i ako dijete učestvuje isključivo u gradskim takmičenjima ili osobnim offsetovima, i dalje će biti rezultata. Sport obrazuje i uči, formira sposobnost da postavlja ciljeve i ostvaruje ih. Osim toga, s dostojanstvom uči da gubi i traži gubitnika, ne tragediju, već iskustvo i novu motivaciju.

Razlozi za ambicije odraslih mogu biti u njihovoj porodici. Na primjer, prije djeteta uvijek je postojao primjer njegovih uspješnih roditelja, koji su sve postigli sami u životu. Osim toga, brojne studije pokazuju da su djeca koja odrastaju u velikim porodicama ambicioznija od jedine djece, jer je želja da se istakne na pozadini "bezbrojnih" braće ili sestara velika motivacija.

Ambicija, šta to znači? U pozitivnom smislu, ovaj koncept podrazumijeva posvećenost, poznavanje vlastitih zasluga i negativnih osobina. Međutim, ambiciozna osoba neće nužno nositi pozitivnu poruku, ostvarujući željene ciljeve. On može nositi negativan naboj povezan s ignoriranjem osjećaja okoline i zanemarivanjem njihovih težnji.

Dakle, ambicije neke osobe su precijenjene, podcijenjene i adekvatne. Potonji prisiljavaju pojedinca da bude stalno u progresivnom pokretu, prisiljavajući ga da uči nove stvari, da pred njim planira samo ostvarive ciljeve (ali ne sasvim elementarne) i da ih postigne. Adekvatne tvrdnje omogućavaju da se dobije "sredina", tj. Ravnoteža između stvarnih ciljeva i sredstava za njihovo postizanje. Zdrave ili adekvatne ambicije su od vitalnog značaja za napredak pojedinca, za njegov samorazvoj, samoostvarenje, za njegov stabilan napredak, postepeno prevazilaženje jedne prepreke za drugom.

Ljudi sa slabim umom se lako prepoznaju. Oni ne nastoje da prevaziđu prepreke koje se javljaju u toku života, već im je lakše "ići sa tokom". Ako takvi ljudi dobiju promociju, to nije zbog njihovih napora da se to postigne, već zbog kombinacije okolnosti.

Subjekti sa malim ambicijama tvrde, obično, za manje nego što zapravo mogu da postignu, nego što zaslužuju, nego što to dozvoljavaju specifične okolnosti. I što je najvažnije, oni nesvjesno dobivaju manje nego što žele. Razlog nedostatka ambicije je prisutnost straha, a ne uvijek opravdano.

Pretjerane tvrdnje također nisu pozitivne kvalitete. Često predstavljaju još podmuklijeg neprijatelja od malih ambicija. Visoke tvrdnje prisiljavaju ljude da pred sebe postavljaju potpuno nerealne ciljeve koje nisu u stanju postići, što dalje dovodi do preispitivanja vlastitih potencijala i osobnih kvaliteta. Preambiciozni subjekti imaju veoma visoko samopoštovanje. Uz to, često nema stvarnih dokaza o postojanju visoke zamišljenosti. To nije ironično, ali preterane tvrdnje se takođe zasnivaju na temeljima, utkanim iz straha ili banalne gluposti. Drugim riječima, takvi se ljudi plaše da se pojave pred sobom ili rođaci slabiji nego što zapravo jesu. Oni se plaše da preuzmu odgovornost za procenu realizma sopstvenih projekata, boje se da ne ovladaju detaljima ideja, i stoga ih izbegavaju. Generalno, ljudi sa velikim ambicijama su daleko od stvarnosti, žive u svetu u kome vlada strah i dominiraju fantazije. Oni pokušavaju da reše sopstvene probleme jednim udarcem, često stvarajući više.

U svakodnevnom životu, adekvatna ili nezdrava pretencioznost pojedinca može se odrediti uz pomoć takvog dijela govora kao glagola. Drugim riječima, da bi se identificirala osoba s adekvatnim ili podcijenjenim tvrdnjama, potrebno je samo slušati njen govor, posebno glagole koje ona koristi u odnosu na vlastita postignuća.

Ambiciozni ljudi u pozitivnom smislu govore o vlastitim uspjesima koristeći savršene glagole. Činjenica da je pojedinac samo "stajao" blizu uspjeha ukazuje na nesavršen tip glagola.

Također možete odrediti ambicioznu osobu po njenom ponašanju. Pretenciozni pojedinac uvijek nastoji biti prvi i najbolji u svemu. On je svrsishodan, pravilno motivisan i usmeren ka samopoboljšanju.

Uz nedostatak tvrdnji, preporučuje se da češće komuniciraju sa ambicioznim ličnostima. U prvom redu, oni su neprocjenjiv izvor korisnih i novih stvari, au drugom, njihov uspjeh je odličan primjer za oponašanje i poticaj za djelovanje.

Dakle, kakva je ambicija osobe danas? To je osnova moderne civilizacije, bogatstva koje ljudi mogu prenijeti svojim potomcima. Ne mešajte odgovarajuće tvrdnje sa pohlepom. Materijalno blagostanje, stabilnost i uspjeh u različitim oblastima ne mogu se postići bez zdravih ambicija. Socijalni status, poletanje u karijeri, stabilni porodični odnosi, solidan bankovni račun, komforno stanovanje - za sve ovo su vam potrebne ambicije čija je vrijednost teško precijeniti, posebno u modernom svijetu, punom nerealiziranih mogućnosti. Stoga, ako osoba nema adekvatne tvrdnje, preporučuje se da razmisli o njihovom razvoju.

Na manifestaciju potraživanja utiču sledeći faktori: nivo samopoštovanja, "porodično nasleđe", tip ličnosti, samorazvoj (proces učenja).

Samopoštovanje je direktno povezano sa tvrdnjama - što je više, to će biti veće ambicije. Porodica takođe utiče na ambiciju. Uspješni roditelji su u stanju da u djeci polažu očekivanje uspjeha, uz pomoć čarobne fraze "trebali biste". Djeca u takvim okolnostima jednostavno nemaju izbora nego da ispune svoja roditeljska očekivanja.

Svi pojedinci su konvencionalno podijeljeni na ekstrovertne i introvertne. Prve su aktivnije, usmerene su na komunikativnu interakciju i javnost, potrebno im je prepoznavanje drugih ljudi kao vazduha. Introverti, naprotiv, ne mare za ono što okolina misli o njima, jer se oni sami osjećaju sami sa svojim mislima.

Ambicije neke osobe moraju biti konstantno postavljene i postizati ciljeve. Motivacija za rad i samopouzdanje izaziva uspjeh zbog postizanja namjere.

Ambicije čija vrijednost nije uvijek moguće odrediti isključivo sa znanstvene pozicije. Prema tome, oni se mogu smatrati kriterijem psihološkog zdravlja.

Ambicije su primjeri. Kako se društvena svijest mijenjala, značenje riječi ambicija se također promijenilo. Originalno značenje reči ambicija nosilo je negativno značenje. Korišćen je kada je bio okarakterisan kao ohol, arogantan, čudan čovek, koji pati od pojačanog ponosa, arogancije i ljutnje.

Ambicije šta danas znači? Moderno društvo tretira zdrave tvrdnje kao želju da ostvari postavljene ciljeve, želju da radi ono što je planirano.

Ambicije izazivaju visoke zahtjeve za životne uvjete i njihov nivo. Danas, u realnosti društva koje se progresivno razvija, manifestacije ljudske ambicije mogu se naći u gotovo svakoj sferi životne aktivnosti. Iako su češće povezani sa profesionalnom samoostvarenjem i karijerom. Tako, na primer, na osnovu težnji ljudi da izgledaju savršeno svaki dan, dvadeset četiri sata dnevno, često se događaju ambicije. U ženskom dijelu populacije, ambicija se često nalazi u želji ne samo da se grade obiteljski odnosi, već i da postanu idealna žena, prvoklasna ljubavnica i najbolja majka, koja uvijek ima vremena za sve i koga svi vole.

Pretencioznost se javlja u djetinjstvu. Dete vođeno ambicijom nastoji da dobije više rezultate od kolega, pokuša da zauzme prvo mesto u školskim takmičenjima, pokušavajući da se istakne na bilo koji način koji mu je na raspolaganju.

Ambicija nastaje u procesu obrazovanja. Klinac, obavljajući prve svesne akcije, primećuje nasilnu reakciju rodbine na njegov uspeh, zbog čega mrvice stvaraju potrebu za uspehom, što su prve dečije ambicije. U budućnosti, potraživanja djece rastu srazmjerno njihovim potrebama. Iako nije neuobičajeno da dijete ima dijete koje nije dobilo dovoljno riječi odobravanja i pohvale u svojoj obitelji kao odrasla osoba, on će izazvati društvo. On nastoji da dokaže da i on zaslužuje odobravanje i pažnju okoliša.

Ambiciozni ljudi mogu se odmah vidjeti. Обычно, такие индивиды, посещают различные тренинги, самосовершенствуются в профессиональной сфере, используют любые возможности для личностного роста, поскольку понимают, что достижение намеченных целей без развития невозможно. Чтобы добиться невиданных высот, нужно знать больше, чем другие и уметь делать "нечто" лучше других.Ambiciozni subjekti su svjesni potrebe da se prilagode brzom društvenom okruženju. Uz to, oni ne gube sopstvenu individualnost.

Mogu se izdvojiti tri karakteristike koje razlikuju pojedinca sa zdravim aspiracijama od subjekta sa niskim ambicijama. Prvo, ambiciozna osoba uvijek traži znanje, jer novo znanje doprinosi njegovom napretku. Drugo, on nikada neće dozvoliti nepoštovanje prema vlastitoj osobi, jer ima izražen osećaj ličnog dostojanstva. Treće, ambiciozna osoba je mnogo lakše popeti se na hijerarhiju karijere i postići uspjeh.

Pogledajte video: Krankšvester - Ambicije Nakon Rada 2017 (Oktobar 2019).

Загрузка...